Právne vyhlásenie


Sme porovnávacia stránka online pôžičiek a zobrazujeme informácie marketingového typu. Nie sme finanční agenti a neposkytujeme ani finančné poradenstvo a ani samotnú pôžičku. Tú si môžete vybaviť priamo u finančného poskytovateľa.

Instacash.sk poskytuje len reklamný priestor a priestor pre online formuláre svojich obchodných partnerov, ktorí sú poskytovatelia pôžičiek, poistení a iných produktov, a preto instacash.sk nezabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky žiadosti pôžičiek alebo iné formuláre, ktoré návštevníci vyplnia na stránke instacash.sk, sú zobrazené formuláre tretej strany, t.j. našich obchodných partnerov, poskytovateľov finančných služieb. Z toho vyplýva, že instacash.sk tieto osobné údaje vôbec neukladá a sú spracované len poskytovateľom finančných služieb. Každý poskytovateľ finančných služieb – pôžičiek, poistení atď. zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom sám.