RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je pre žiadateľa pôžičky najvýznamnejším ukazovateľom ceny pôžičky. Zahŕňa úroky z pôžičky, manipulačný poplatok, ako aj jednorázové a pravidelné poplatky, poistenie, ak je pre získanie výhodnejšieho úroku podmienkou. Nezahŕňa poplatky, ktoré nesúvisia s vyplatením pôžičky, napríklad úroky z omeškania, poistenie, poplatok za predčasné splatenie. Ak sa úroková sadzba pôžičky zmení počas doby splatnosti, RPMN neodráža túto zmenu. Platí, že čím nižší je ukazovateľ RPMN, tým je úver pre žiadateľa výhodnejší.

Je dôležité, že porovnanie finančných produktov pomocou RPMN má zmysel len vtedy, ak výška pôžičky a doba splatnosti sú rovnaké.

Poplatky zahrnuté do ukazovateľa RPMN je možné rozdeliť na dva typy:

– jednorázové (napríklad poplatok za poskytnutie pôžičky)

– pravidelné (napríklad poistenie, ktoré klient platí pravidelne spolu s mesačnou splátkou).

Národná Banka Slovenska na svojej webovej stránke v sekcii Ochrana finančného spotrebiteľa zdôrazňuje, že:

Ak RPMN nie je uvedená v zmluve alebo je v zmluve uvedená nižšia hodnota RPMN než v skutočnosti pôžičke alebo úveru prislúcha, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný. Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný aj v prípade, ak hodnota RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty (to neplatí pre úvery na bývanie!).

Preto žiadateľom odporúčame, aby boli pri podaní žiadosti o úver obozretní.

 

 

Nové články

Odborný obsah

 • záhrada-víkend

  Rekreácia s malými deťmi každý víkend?

  Rodiny, kde sú malé deti si ťažko môžu myslieť na to, aby často odcestovali na víkendový pobyt. Tu máme na mysli naozaj malé deti, maximálne do 5 rokov.

 • fin-go-banking

  FinGO nie je len porovnávačom finančných produktov

  Spoločnosť fingo.sk začala svoju aktivitu na slovenskom trhu pred rokom. Jej cieľom nie je len pôsobiť ako porovnávacia stránka finančných produktov, ale stáť sa symbolom férovosti, rýchlosti a profesionality.

 • zubár_zahraničie

  K zubárovi do zahraničia?

  Poisťovne sú podľa zákona od roku 2005 povinné uhradiť len niektoré takzvané štandardné zákroky. Ide napríklad o výkony prvej pomoci pri bolestiach, zubné výplne zo zastaraných materiálov...