Podrobne o RPMN

toldi-miklos-sk Miklós Toldi
13. decembra 2018

Podrobne o RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je pre žiadateľa pôžičky najvýznamnejším ukazovateľom ceny pôžičky. Zahŕňa úroky z pôžičky, manipulačný poplatok, ako aj jednorázové a pravidelné poplatky, poistenie, ak je pre získanie výhodnejšieho úroku podmienkou. Nezahŕňa poplatky, ktoré nesúvisia s vyplatením pôžičky, napríklad úroky z omeškania, poistenie, poplatok za predčasné splatenie. Ak sa úroková sadzba pôžičky zmení počas doby splatnosti, RPMN neodráža túto zmenu. Platí, že čím nižší je ukazovateľ RPMN, tým je úver pre žiadateľa výhodnejší.

Ako sa vypočítava ukazovateľ RPMN?

Popis spôsobu výpočtu Ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) nájdeme v zákone č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS.

V prílohe smernice nájdeme vzorec a popis jednotlivých parametrov výpočtu RPMN:

RPMN-3

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:SK:PDF

Ktoré parametre sú potrebné, aby vypočítaná hodnota RPMN bola správna?

 • Výška spotrebného úveru (suma pôžičky, istina),
 • doba splácania (od 7 dní až do 10 rokov),
 • úroková miera (sadzba, ktorou je úročená pôžička),
 • pravidelná splátka úveru (suma obsahujúca úroky a časť istiny za dané obdobie),
 • interval splátok (zvyčajne mesiac, ale existujú aj pôžičky s týždennou splátkou),
 • dodatočné počiatočné náklady (poplatky, ktoré žiadateľ platí zvyčajne na začiatku úverového obdobia, poplatok za posúdenie žiadosti, za uzavretie zmluvy, za poskytnutie pôžičky),
 • počet dní (dokedy je potrebné daný poplatok uhradiť od poskytnutia pôžičky).

Výsledkom bude niekoľko údajov, ktoré pomôžu žiadateľovi porovnať rôzne finančné produkty:

 • Celkom splatená suma (obsahuje sumu splátok plus dodatočné náklady),
 • celkom zaplatené úroky (suma splátok mínus istina, mínus dodatočné náklady),
 • RPMN (ročný percentuálny podiel z hodnoty poskytnutého úveru).

Porovnanie finančných produktov pomocou RPMN má zmysel len vtedy, ak parametre zadané do výpočtu sú rovnaké. V opačnom prípade porovnanie stratí zmysel.

Poplatky zahrnuté do ukazovateľa RPMN je možné rozdeliť na dva typy:

– jednorázové (napríklad poplatok za poskytnutie pôžičky),

– pravidelné (napríklad poistenie, ktoré platí klient pravidelne spolu s mesačnou splátkou).

Národná Banka Slovenska na svojej webovej stránke v sekcii Ochrana finančného spotrebiteľa zdôrazňuje, že:

Ak RPMN nie je uvedená v zmluve alebo je v zmluve uvedená nižšia hodnota RPMN než v skutočnosti pôžičke alebo úveru prislúcha, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný. Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný aj v prípade, ak hodnota RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty (to neplatí pre úvery na bývanie!).

Ako pôsobí doba splácania na výšku RPMN?

Ak do kalkulátorov bánk žiadateľ zadá dlhšiu dobu splácania, zvyčajne dostane nižšiu RPMN. Prečo je to tak? Všeobecne môžeme povedať, že dodatočné náklady platí žiadateľ na začiatku doby splácania, a keďže tieto náklady sú rozložené na celú dobu splácania, čím dlhšia doba, tým nižšia RPMN. Ale, samozrejme, výšku ukazovateľa ovplyvňuje aj fakt, že finančné inštitúcie ponúkajú klientom nízke úrokové sadzby v prípade, ak si vyberú dlhú dobu splácania.

Pozrime sa na nasledovný príklad. Žiadateľ potrebuje 5000 EUR, parametre pôžičky sú v nasledovnej tabuľke. Je jednoznačné, že poplatok vo výške 50 EUR zvýšil percento RPMN, ale napriek tomu cena pôžičky, ak ju splatíme za 12 mesiacov, bude oveľa nižšia než v prípade, keby sme si zvolili dlhú dobu splácania, 96 mesiacov:

RPMN

 

Cena pôžičky v prípade doby splácania 12 mesiacov je: 213,48 EUR.

Cena pôžičky v prípade doby splácania 96 mesiacov je: 1343,36 EUR.

Preto je dôležite, aby žiadatelia porovnávali pomocou ukazovateľa RPMN a aby pri podaní žiadosti o úver alebo pôžičku boli obozretní.

Nové články

Odborný obsah

 • záhrada-víkend

  Rekreácia s malými deťmi každý víkend?

  Rodiny, kde sú malé deti si ťažko môžu myslieť na to, aby často odcestovali na víkendový pobyt. Tu máme na mysli naozaj malé deti, maximálne do 5 rokov.

 • fin-go-banking

  FinGO nie je len porovnávačom finančných produktov

  Spoločnosť fingo.sk začala svoju aktivitu na slovenskom trhu pred rokom. Jej cieľom nie je len pôsobiť ako porovnávacia stránka finančných produktov, ale stáť sa symbolom férovosti, rýchlosti a profesionality.

 • zubár_zahraničie

  K zubárovi do zahraničia?

  Poisťovne sú podľa zákona od roku 2005 povinné uhradiť len niektoré takzvané štandardné zákroky. Ide napríklad o výkony prvej pomoci pri bolestiach, zubné výplne zo zastaraných materiálov...