Podľa čoho posudzujú banky žiadosti o pôžičku?

Szilárd Bodon
30. novembra 2018

K schváleniu pôžičky je potrebné, aby žiadateľ splnil niekoľko kritérií. Rozmýšľali ste o tom, ako je možné, že banka neschváli žiadosť, v ktorej všetko vyzerá dobre, ale schváli pôžičku žiadateľovi, ktorému by ste vy sami vôbec nepožičali?

Vašu žiadosť o úver zvažujú banky rôznymi spôsobmi z viacerých hľadísk

So skúsenosťou posudzovania viac než desaťtisíc žiadostí o úver môžeme konštatovať, že aspekty sú naozaj konkrétne. U bezúčelových úverov dbajú banky na to, kto môže dostať pôžičku.

Pozrieme sa teraz na to, čo všetko skúmajú finančné inštitúcie, keď fyzická osoba podá žiadosť o pôžičku.

pôžička
Pôžičky sú analyzované z niekoľkých aspektov.

 

Prvá vec, čo skúmajú je typ a výška mesačného príjmu

Je pochopiteľné, že tento údaj nám jednoznačne ukáže, či žiadateľ má z čoho vrátiť pôžičku alebo nie.

Samozrejme, príjem nie je garanciou, že žiadateľ pôžičku vráti, ale je niekoľko okolností, ktoré prispejú k tomu, aby žiadosť nebola schválená:

 •   Žiadateľ je v skúšobnej dobe,
 •   prijem neprichádza na vlastný účet žiadateľa,
 •   pracovná zmluva je na dobu určitú.

Ak má žiadateľ nízky príjem, to neznamená, že by mu žiadosť odmietli. V takom prípade sa môže stať, že mu ponúknu nižšiu sumu, ako požiadal. Hlavným cieľom finančnej inštitúcie je, aby požičané peniaze klient vrátil.

Takže pri spotrebiteľských úveroch sa koncentrujú na to, či bude žiadateľ dobrým dlžníkom.

Pri vymenovaných okolnostiach je skoro jasné, že žiadosť bude zamietnutá. Ak žiadateľ je v skúšobnej dobe, je možné, že ho pred jej koncom prepustia. Ak peniaze neprichádzajú na osobný účet žiadateľa, zrejme má nelegálnu prácu.

Ak vie žiadateľ dokázať, že už mu niekoľkokrát predĺžili pracovnú zmluvu, ktorú má podpísanú na dobu určitú, možno pôžičku dostane. Každopádne rozhodne banka.

Môže dostať živnostník pôžičku?

Pre banku je dôležité, aby žiadateľ dokázal, že každý mesiac bude mať dostatočný príjem na zaplatenie mesačnej splátky. Preto začínajúci živnostník nebude mať šancu, rovnako ako žiadateľ, ktorý je v skúšobnej dobe. Ak už je niekoľko rokov úspešným živnostníkom, pôžičku môže dostať.

Pôžička
Oplatí sa informovať pred požiadaním o pôžičku

 

Druhým dôležitým aspektom je, aby žiadateľ nebol zapísaný v registri dlžníkov

Skoro každá finančná inštitúcia zamietne žiadosť o pôžičku u ľudí, ktorí sú zapísaní v registri dlžníkov. Existuje niekoľko nebankových poskytovateľov, ktorí schvália žiadosť o pôžičku, ale, samozrejme, za vyššiu cenu. To znamená, že buď za vyšší úrok, alebo budú žiadať o pridanie spoludlžníka.

Tretím dôležitým faktorom v schvaľovacom procese je vek žiadateľa

Väčšina finančných inštitúcií schváli žiadosť aj mladým ľuďom, ktorí majú minimálne 18 rokov. Ale existujú aj také, ktoré nedajú pôžičku žiadateľom, ktorých vek je nižší ako 21 rokov.

Ani pre starších ľudí to nie je jednoduché, lebo banky vo väčšine prípadov stanovia vekový limit okolo 72 rokov.

Štvrtá vec, ktorú banky skúmajú je celková výška už existujúcich úverov žiadateľa

Ak žiadateľ už má úver v inej finančnej inštitúcii, je málo pravdepodobné, že banka schváli druhý úver, keďže klient nezaplatil ani ten prvý. Je iné, ak si požiadame o konsolidačný úver a požiadame o extra čiastku popri konsolidovanej čiastke.

Piatym aspektom je sociálne pozadie

V prípade každej žiadosti o úver finančné inštitúcie skúmajú sociálne charakteristiky žiadateľa:

 •     Či má zaregistrovanú adresu,
 •     v akej spoločnosti pracuje,
 •     ak žiada o hypotéku, skúmajú vlastnosti ponúknutej finančnej zábezpeky.

Je dôležité si uvedomiť, že banky nerozdávajú svoje vlastné finančné prostriedky, ale prostriedky svojich klientov. A z realizovaných úrokov im vyplatia ich zisk.

Preto je veľmi dôležité, aby banky schvaľovali žiadosti opatrne, musia si byť isté, že žiadateľ im požičané peniaze vráti.

Ak sa domnievate, že spĺňate uvedené kritéria, porovnaním ponúk online pôžičiek na našej stránke môžete za niekoľko sekúnd zistiť, ktorá finančná inštitúcia ponúka najvýhodnejšie podmienky na financovanie vašich potrieb alebo snov.

Nové články

Odborný obsah

 • záhrada-víkend

  Rekreácia s malými deťmi každý víkend?

  Rodiny, kde sú malé deti si ťažko môžu myslieť na to, aby často odcestovali na víkendový pobyt. Tu máme na mysli naozaj malé deti, maximálne do 5 rokov.

 • fin-go-banking

  FinGO nie je len porovnávačom finančných produktov

  Spoločnosť fingo.sk začala svoju aktivitu na slovenskom trhu pred rokom. Jej cieľom nie je len pôsobiť ako porovnávacia stránka finančných produktov, ale stáť sa symbolom férovosti, rýchlosti a profesionality.

 • zubár_zahraničie

  K zubárovi do zahraničia?

  Poisťovne sú podľa zákona od roku 2005 povinné uhradiť len niektoré takzvané štandardné zákroky. Ide napríklad o výkony prvej pomoci pri bolestiach, zubné výplne zo zastaraných materiálov...