O registri dlžníkov

Szilárd Bodon
17. decembra 2018

Keď počujeme o registri dlžníkov, prvá vec, ktorá nám napadne, je, že to musí byť niečo negatívne. Nikto by nechcel byť menovaný v takom registri. Ale z akého dôvodu vznikol a ako dlho sa v ňom môžu dlžníci ocitnúť? Na tieto otázky sa pokúsime nájsť odpovede v tomto článku.

 

Z akého dôvodu vznikol tzv. register dlžníkov?

V zmysle zákona č. 483/2001 o bankách sa v roku 2004 banky rozhodli, že vytvoria Spoločný register bankových informácii (SRBI). Hlavnými účelmi boli:

 • uzatváranie a vykonanie obchodov s klientmi
 • preverovanie bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny klientov.

Hlavným cieľom existencie registra pre banky je, aby vedeli, či žiadateľ už disponuje úvermi v iných finančných inštitúciách. Ďalšou výhodou je, že banky dostanú informácie o dôveryhodnosti, finančnej disciplíne žiadateľa. Banky nerady poskytnú úver niekomu, kto mešká s mesačnou splátkou alebo je zadlžený.

Register je však výhodný aj pre žiadateľov. Tým, že v registri sú evidované všetky úvery klienta, systém reguluje mieru zadlženia klienta, čím ho chráni pred zadlženosťou a neschopnosťou platiť splátky veriteľom.

 

Ako funguje register dlžníkov?

Banky poskytujú údaje o klientoch, ktorí od nich dostali úver, a zároveň fungujú aj ako užívatelia. Je dôležité poznamenať, že banky poskytujú nielen záporné, ale aj kladné informácie o všetkých úverových produktoch, ktoré boli klientovi poskytnuté.

Vyhodnotením týchto informácií banky hodnotia rizikovosť klienta a to im pomôže pri schvaľovacom procese. Je samozrejmosťou, že banky uprednostňujú klientov s pozitívnou úverovou históriou.

Všetky informácie v registri sú uložené 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou.

 

To je všetko ohľadne registru dlžníkov?

Nie, v roku 2006 vznikol Nebankový register klientskych informácií (NRKI). Ten sa špecializuje na výmenu informácií ohľadom splátkových kontraktoch, kreditných kariet a nesplátkových operácií  medzi klientmi a nebankovými spoločnosťami.

Od minulého roku v plnom rozsahu funguje výmena dát medzi SRBI a NRKI. To zabezpečí, aby finančné inštitúcie mali k dispozícii informácie z viac než 90 % úverového trhu na Slovensku pri kontrole kredibility žiadateľa.

 

Kto spravuje informácie v registroch SRBI a NRKI, štát alebo súkromná spoločnosť?

Prevádzkovateľom oboch registrov je CRIF – Slovak Credit Bureau. Spracúvaním dát je poverená ich materská firma, renomovaná talianska spoločnosť CRIF. Z tejto informácie je jednoznačné, že dáta ohľadom každého jednotlivca na Slovensku sú spracované súkromnou spoločnosťou, štát nemá s nimi nič spoločné.

 

Rekapitulácia

Teraz už vidíme, že aj pre nás môže byť výhodné, že údaje o nás, o našich úveroch, platobných zvykov sú niekde evidované, lebo ak by sme sa chceli zadlžiť, banky by nám to nedovolili, lebo vidia všetky úvery, v ktorých figurujeme ako dlžníci, spoludlžníci, spolužiadatelia alebo ručitelia.

Na druhej strane môže byť trochu nepríjemné vedieť, že toľko informácií o nás je evidovaných v databázach v zahraničnej súkromnej firme. Aj za to, aby sme zistili, či sme v registri uvedení, musíme zaplatiť administratívny poplatok.

Nové články

Odborný obsah

 • záhrada-víkend

  Rekreácia s malými deťmi každý víkend?

  Rodiny, kde sú malé deti si ťažko môžu myslieť na to, aby často odcestovali na víkendový pobyt. Tu máme na mysli naozaj malé deti, maximálne do 5 rokov.

 • fin-go-banking

  FinGO nie je len porovnávačom finančných produktov

  Spoločnosť fingo.sk začala svoju aktivitu na slovenskom trhu pred rokom. Jej cieľom nie je len pôsobiť ako porovnávacia stránka finančných produktov, ale stáť sa symbolom férovosti, rýchlosti a profesionality.

 • zubár_zahraničie

  K zubárovi do zahraničia?

  Poisťovne sú podľa zákona od roku 2005 povinné uhradiť len niektoré takzvané štandardné zákroky. Ide napríklad o výkony prvej pomoci pri bolestiach, zubné výplne zo zastaraných materiálov...