Aké sú výhody zmien smernice PSD2?

Szilárd Bodon
17. decembra 2018

Môžeme profitovať zo zmien, ktoré prináša nová smernica PSD2 v oblasti úverov? Novelizovaná smernica EÚ PSD2 o platobných službách prináša zmeny v oblasti poskytovania platobných služieb. Prináša možnosť pre finančné startupy a iných poskytovateľov vstúpiť na finančný trh. Cieľom je zvýšiť konkurenciu a inovácie vo finančnom sektore.

Čo znamená otvorenie trhu? Podľa zmenenej smernice banky budú musieť umožniť pripojenie svojich databáz prostredníctvom rozhrania API – Application Programming Interface poskytovateľom tretích strán, samozrejme prostredníctvom prísnych bezpečnostných predpisov.

Spočiatku to znie dosť desivo pre klasického zákazníka banky. Prečo by sa nám oplatilo súhlasiť s tým, aby neznáme spoločnosti, s ktorými nie sme vôbec v zmluvnom vzťahu, mali prístup k údajom z nášho bankového účtu?

Našťastie máme GDPR – sprísnené zákony EÚ o ochrane údajov, čo má zabezpečiť, že nikto nezneužije naše osobné údaje.

Ale prečo je to výhodné pre ľudí?

PSD2 umožní poskytovateľom vstup na finančné trhy. Systém ponúka veľa možností, napríklad pri kúpe nejakého výrobku nám predajca instantne ponúkne možnosť kúpy na splátky, lebo vidí, že sme dobrí dlžníci, platíme faktúry elektriny, plynu, internetu vždy včas atď.

Ale môžeme položiť otázku, aký vplyv bude mať PSD2 na doterajší systém poskytovania úverov? Existujú dva typy poskytovateľov služieb, ktorí sa môžu objaviť na finančnom trhu: AISP a PISP. Čo znamenajú tieto skratky?

Poskytovatelia služieb informovania o účte – AISP (Account Information Service Providers) – budú skúmať transakcie na našom bankovom účte a po ich analýze nám ponúknu rôzne služby. O aké služby ide? V prvom rade nám pomôžu vybrať najviac vyhovujúce finančné produkty, pomôžu nám lepšie zaobchádzať s financiami, ponúknu nám lacnejšie bankové účty alebo poistenia atď.

Poskytovatelia platobných inicializačných služieb – PISP (Payment Initiation Service Providers) ​​– majú prístup k nášmu účtu s naším povolením a zaplatia napríklad našu faktúru na internet, elektrinu a iné.

Služby súvisiace s úvermi budú poskytovať spoločnosti AISP. Po analýze našich bankových operácií nám poskytnú jasný obraz o tom, ako si plníme naše záväzky, ako minieme naše finančné prostriedky. Nakoniec budú mať presné informácie o tom, akí dlžníci sme a aký maximálny úver si môžeme dovoliť. V dôsledku toho môžu ponúknuť priaznivejšie úverové ponuky a rýchlejšie alebo dokonca okamžité možnosti požičiavania.

Smernica PSD2 poskytuje možnosť zavedenia P2P úverov. P2P znamená person-to-person alebo peer-to-peer poskytnutie úveru, kolektívne úvery. Poskytovateľ v tomto prípade poskytuje platformu medzi osoby, ktoré chcú investovať svoje úspory, ale s vyšším výnosom, než im ponúkne termínovaný vklad, a medzi tými, ktorí chcú požičať peniaze lacnejšie, než by mohli od banky, alebo banka im z nejakého dôvodu úver nedá. Poskytovateľ rozdelí peniaze investora medzi viacerými dlžníkmi, čím znižuje riziko nesplatenia pre investorov. Poskytovateľ si nechá určité percento z úrokov na svoje náklady a chod platformy.

Tento model, samozrejme, funguje za predpokladu, že z neho profitujú všetky zainteresované strany.

Nové články

Odborný obsah

 • záhrada-víkend

  Rekreácia s malými deťmi každý víkend?

  Rodiny, kde sú malé deti si ťažko môžu myslieť na to, aby často odcestovali na víkendový pobyt. Tu máme na mysli naozaj malé deti, maximálne do 5 rokov.

 • fin-go-banking

  FinGO nie je len porovnávačom finančných produktov

  Spoločnosť fingo.sk začala svoju aktivitu na slovenskom trhu pred rokom. Jej cieľom nie je len pôsobiť ako porovnávacia stránka finančných produktov, ale stáť sa symbolom férovosti, rýchlosti a profesionality.

 • zubár_zahraničie

  K zubárovi do zahraničia?

  Poisťovne sú podľa zákona od roku 2005 povinné uhradiť len niektoré takzvané štandardné zákroky. Ide napríklad o výkony prvej pomoci pri bolestiach, zubné výplne zo zastaraných materiálov...