Aký je rozdiel medzi pôžičkou a úverom?

Szilárd Bodon
6. februára 2019

Pojmy pôžička a úver zvykneme používať ako synonymá. Faktom však je, že synonymá nie sú. Banky aj nebankové spoločnosti používajú obe terminológie, keď ide o požičiavanie peňazí. Ale prečo je to tak? V tomto článku sa pokúsime nájsť odpoveď na túto otázku.

Čo presne znamená pojem pôžička?

V prvom rade ide o požičanie niečoho medzi dvoma fyzickými osobami. Nemusia to byť peniaze, môže to byť aj 20 kg zemiakov. Ide a jednorázový akt, ktorý neobsahuje, ale môže obsahovať povinnosť platiť úroky. Zmluva o pôžičke vznikne vtedy – buď v ústnej, alebo v písomnej forme –, keď predmet zmluvy sa fyzicky predá do rúk dlžníka. Ak sa tak nestane, zmluva je neplatná. Tieto náležitosti upravuje Občiansky zákonník. Ak sa požičiava jedinečná vec, ako je napríklad umelecké dielo, nejde o pôžičku, ale o výpožičku, čo je úplne iná zmluva.

 

Definícia úveru

Úver znamená požičanie peňazí a je zákonom predpokladané, že dlžník bude platiť úroky. Zmluvu o úver upravuje Obchodný zákonník a z hľadiska zmluvy je jedno, či sa uzatvára zmluva medzi podnikateľmi alebo medzi fyzickou osobou a finančnou inštitúciou. Zmluva je platná aj v prípade, že v momente podpísania zmluvy nedôjde k odovzdaniu peňažných prostriedkov, zmluva o úver je záväzok veriteľa, že niekedy v budúcnosti dohodnutú sumu predá dlžníkovi. Dlžník sa zase zaväzuje, že niekedy v budúcnosti požičané peniaze spolu s úrokmi veriteľovi vráti.

 

Ako je možné, že aj banky ponúkajú pôžičky?

Napriek právnym definíciám, ktoré sme objasnili v predchádzajúcich odsekoch, pojem pôžička sa vo finančných inštitúciách používa na úvery, ktoré nie sú zabezpečené nehnuteľnosťou. Pôžička je typ spotrebiteľského úveru a jediným zabezpečením finančnej inštitúcie je pravidelný príjem žiadateľa.

Nebankovky ponúkajú pôžičky rôzneho typu a niektoré banky (napríklad Slovenská sporiteľňa) odlišujú klasické úvery, najmä hypotéky, ktoré slúžia na financovanie stavby alebo kúpu nehnuteľnosti, od ostatných tzv. bezúčelových úverov, ktoré nazývajú pôžičky. Maximálna žiadateľná výška pôžičiek je oveľa nižšia než pri úveroch a podmienky sú oveľa horšie. Úvery ponúkajú banky s lepšími podmienkami a vo väčšine prípadov žiadatelia môžu využiť aj rôzne typy štátnych príspevkov a dotácií. Preto je dôležité, že v prípade, ak potrebujeme bezúčelovú pôžičku, vždy požiadajme len o sumu, ktorú naozaj potrebujeme, lebo vyššie úroky zbytočne predražia vec, ktorú z týchto peňazí kúpime.

 

Ako si vybrať spomedzi ponúkaných finančných produktov?

Teraz už vidíme, že pojem pôžička a úver vo finančných inštitúciách môžu znamenať ten istý finančný produkt. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali dostatočné informácie pred rozhodnutím. Ale ako sa má obozretný žiadateľ informovať? Najlepšie je porovnať rôzne produkty finančných inštitúcií na porovnávacích stránkach, ako je napríklad instacash.sk.

Ak vieme, akú sumu potrebujeme a akú sumu sme schopní mesačne splácať, zadáme ju do kalkulátorov a následne porovnáme ponuky finančných inštitúcií. Ale ako porovnať? Podobný produkt je Moderná pôžička od Slovenskej sporiteľne a Digitálny úver od Tatra Banky. Na to slúži ukazovateľ RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. Ten zohľadní nielen úroky pôžičky, ale aj všetky ostatné poplatky, ktoré nám poskytovateľ počas trvania doby splácania môže účtovať. Samozrejme je nutné, aby boli porovnané ponuky s rovnakými parametrami. Ide o sumu a dobu splácania pôžičky. Ak tieto údaje nie sú rovnaké, ukazovateľ RPMN nám neurčí, ktorá ponuka je pre nás výhodnejšia. Viac o RPMN nájdete na našej stránke instacash.sk v Slovníku pojmov.

Nové články

Odborný obsah

 • záhrada-víkend

  Rekreácia s malými deťmi každý víkend?

  Rodiny, kde sú malé deti si ťažko môžu myslieť na to, aby často odcestovali na víkendový pobyt. Tu máme na mysli naozaj malé deti, maximálne do 5 rokov.

 • fin-go-banking

  FinGO nie je len porovnávačom finančných produktov

  Spoločnosť fingo.sk začala svoju aktivitu na slovenskom trhu pred rokom. Jej cieľom nie je len pôsobiť ako porovnávacia stránka finančných produktov, ale stáť sa symbolom férovosti, rýchlosti a profesionality.

 • zubár_zahraničie

  K zubárovi do zahraničia?

  Poisťovne sú podľa zákona od roku 2005 povinné uhradiť len niektoré takzvané štandardné zákroky. Ide napríklad o výkony prvej pomoci pri bolestiach, zubné výplne zo zastaraných materiálov...